ข้อสอบการเรียงประโยค แบบเรียงตัวเลข ชุดที่ 3


ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์ข้อที่ 1
1. แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ
2. รถแล่นผ่านบริเวณทุ่งนาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา
3. ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง
4. อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท
5. เมื่อรถเคลื่อนออกจากคุ้งตะเคียน
ก. 5-1-3-2-4
ข. 5-1-2-3-4
ค. 1-5-4-2-3
ง. 2-1-3-5-4
จ. 4-2-1-3-5

โจทย์ข้อที่ 2
1. นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ
2. การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย
3. การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง
4. ค่าขนส่งแพงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง
ก. 1-2-3-4
ข. 3-2-4-1
ค. 3-1-2-4
ง. 3-1-4-2
จ. 4-3-2-1

โจทย์ข้อที่ 3
1. ความคิดความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญ
2. ศิลปะต้องมีความคิด ต้องรู้สึก พูดอย่างภาษาธรรมดา คล้ายๆ มีชีวิตก็ได้
3. ดูแล้วสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้รู้สึกเร้าใจ สะดุดใจ
4. ที่จะสร้างองค์ประกอบทางศิลปะให้สัมพันธ์กัน ประสานกัน มีพลัง
ก. 2-3-1-4
ข. 1-2-3-4
ค. 1-3-2-4
ง. 4-3-1-2
จ. 3-1-4-2

โจทย์ข้อที่ 4
1. ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กไม่มีสติปัญญาของคน
2. จงนึกไว้ว่า ถ้าไม่รู้ไม่เลิกจะได้ไม่อายปลวกมัน
3. เราก็ควรนึกถึงตัวปลวกเป็นตัวอย่าง แล้วตั้งหน้าพากเพียรเล่าเรียนให้สำเร็จจงได้
4. มันยังสามารถทำกิจการที่ใหญ่เกินตัวสำเร็จได้ คนเรามีร่างกายใหญ่โตทั้งมีสติปัญญาพิเศษ
5. ถ้าไม่มีความ "เพียรทำงานให้สำเร็จก็น่าจะอายปลวกแน่ ด้วยเหตุนี้เมื่อเราจะเรียนหนังสือ"
ก. 4-3-1-5-2
ข. 1-4-5-3-2
ค. 1-3-4-2-5
ง. 4-2-1-3-5
จ. 2-3-4-1-5

โจทย์ข้อที่ 5
1. ปัญหายาเสพติดนี้ครูอาจารย์ทั่วไปใช้วิธีแก้คล้ายๆ กัน
2. การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่านั้น
3. บางโรงเรียนแก้โดยไล่เด็กออกไป
4. ส่วนใหญ่ก็ติดต่อกับผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันบำบัดรักษา
5. ยังไม่มีมาตรการใดช่วยเหลือให้ได้ผล
ก. 1-2-3-4-5
ข. 1-2-3-4-5
ค. 1-4-3-2-5
ง. 5-4-2-1-3
จ. 2-4-3-1-5

เฉลย
โจทย์ข้อที่ 1
1. แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ
2. รถแล่นผ่านบริเวณทุ่งนาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา
3. ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง
4. อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท
5. เมื่อรถเคลื่อนออกจากคุ้งตะเคียน
ก. 5-1-3-2-4
ข. 5-1-2-3-4
ค. 1-5-4-2-3
ง. 2-1-3-5-4
จ. 4-2-1-3-5

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 2 ข้อความคือ
3. ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง
4. อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท
ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ จ. ผิดแน่ๆ
เมื่ออ่านตัวเลือกแล้ว ข้อ 1. แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ ในด้านความหมาย ไม่ควรที่จะเป็นข้อความแรก ดังนั้น ข้อ ค. ผิดแน่ๆ
เหลือตัวเลือกให้พิจารณา 3 ข้อ คือ ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ง. ทั้ง 3 ข้อ ดังกล่าวมีข้อความสุดท้ายเหมือนกันคือ ข้อ 4. อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท ดังนั้น ข้อความนี้ ต้องเป็นข้อความสุดท้ายอย่างแน่นอน
ต่อไป เราต้องเรียงข้อความดู
อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาตัวเลือกที่เหลือทั้ง 3 ข้อก่อน ดังนี้
ก. 5-1-3-2-4
ข. 5-1-2-3-4
ง. 2-1-3-5-4
ในกรณีนี้ขอให้พิจารณาในแง่ของ “คนออกข้อสอบ”  งานที่ลำบากที่สุดของคนออกข้อสอบก็คือ “การกำหนดตัวลวงให้มีคุณภาพ” คือ ให้คนโง่มากาข้อนั้นบ้าง ดังนั้น ตัวลวงต้องมีความใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้อง
เมื่อพิจาณาจากข้อกำหนดดังกล่าว ผมเห็นว่า ข้อที่ถูกจะต้องเป็นข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
อย่างไรก็ดี เราต้องมาเรียงข้อความกันเพื่อพิจารณา
แบบข้อ ก.  [5-1-3-2-4]
5. [เมื่อรถเคลื่อนออกจากคุ้งตะเคียน] 1. [แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ] 3. [ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง] 2. [รถแล่นผ่านบริเวณทุ่งนาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา] 4. [อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท]
แบบข้อ ข.  [5-1-2-3-4]
5. [เมื่อรถเคลื่อนออกจากคุ้งตะเคียน] 1. [แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ] 2. [รถแล่นผ่านบริเวณทุ่งนาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา] 3. [ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง] 4. [อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท]
แบบข้อ ง.  [2-1-3-5-4]
2. [รถแล่นผ่านบริเวณทุ่งนาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขา] 1. [แสงอาทิตย์อ่อนๆ ปะทะกับกระจกหน้ารถ] 3. [ทำให้คนขับต้องขับอย่างระมัดระวัง] 5. [เมื่อรถเคลื่อนออกจากคุ้งตะเคียน] 4. [อยู่กันเป็นหย่อมๆ จนรถเข้าเขตตลาดจึงค่อยๆ ช้าลงๆ และหยุดสนิท]
จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ ก. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด เหมือนข้อ ข.กับ ข้อ ง. ข้อ ก. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่ 2
1. นับว่า เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ
2. การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย
3. การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง
4. ค่าขนส่งแพงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง
ก. 1-2-3-4
ข. 3-2-4-1
ค. 3-1-2-4
ง. 3-1-4-2
จ. 4-3-2-1

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 2 ข้อความคือ
1. นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ
4. ค่าขนส่งแพงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง
ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ก. กับ ข้อ จ. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือก 3 ข้อ คือ ข้อ ข. ข้อ ค. และข้อ ง.
ตัวเลือกทั้ง 3 ข้อดังกล่าว ข้อความแรกเหมือนกันคือ 3. การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง
เราลองมีเรียงข้อความในลำดับที่ 2 เพื่อพิจารณา
แบบข้อ ข.  [3-2]
3. [การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง] 2. [การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย]
แบบข้อ ค. กับ ข้อ ง. [3-1]
3. [การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง] 1. [นับว่า เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ]
จะเห็นว่าแบบข้อ ค. กับ ข้อ ง. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด  ต่อไปต้องเรียงข้อความอีกครั้งหนึ่ง
แบบข้อ ค. [3-1-2-4]
3. [การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง] 1. [นับว่า เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ] 2. [การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย] 4. [ค่าขนส่งแพงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง]
แบบข้อ ง. [3-1-4-2]
3. [การขาดแคลนน้ำมัน และน้ำมันมีราคาแพง] 1. [นับว่า เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ] 4. [ค่าขนส่งแพงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มลดลง] 2. [การขยายตัวทางอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ช้าลงไปด้วย]
จะเห็นว่าแบบข้อ ง. อ่านได้ราบรื่นไม่สะดุด  ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ง.

โจทย์ข้อที่ 3
1. ความคิดความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญ
2. ศิลปะต้องมีความคิด ต้องรู้สึก พูดอย่างภาษาธรรมดา คล้ายๆ มีชีวิตก็ได้
3. ดูแล้วสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้รู้สึกเร้าใจ สะดุดใจ
4. ที่จะสร้างองค์ประกอบทางศิลปะให้สัมพันธ์กัน ประสานกัน มีพลัง
ก. 2-3-1-4
ข. 1-2-3-4
ค. 1-3-2-4
ง. 4-3-1-2
จ. 3-1-4-2

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 2 ข้อความคือ
3. ดูแล้วสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้รู้สึกเร้าใจ สะดุดใจ
4. ที่จะสร้างองค์ประกอบทางศิลปะให้สัมพันธ์กัน ประสานกัน มีพลัง
ต่อไปให้อ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ง. กับ ขอ จ. ผิดแน่ๆ เหลือให้เลือกอีกเพียง 3 ข้อ คือ ข้อ ก.  ข้อ ข และ ข้อ ค.
ต่อไปพิจารณาตัวเลือกข้อ 1 กับ ข้อ 2
1. ความคิดความรู้สึกเป็นสำคัญ
2. ศิลปะต้องมีความคิด ต้องรู้สึก พูดอย่างภาษาธรรมดา คล้ายๆ มีชีวิตก็ได้
เมื่อพิจารณาในด้านความหมายแล้ว ข้อ 1. ความคิดความรู้สึกเป็นสำคัญ ไม่ควรที่จะเป็นข้อความแรก  ดังนั้น ข้อ ข กับ ข้อ ค. ก็ต้องผิด
ข้อที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ก.

โจทย์ข้อที่ 4
1. ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กไม่มีสติปัญญาของคน
2. จงนึกไว้ว่า ถ้าไม่รู้ไม่เลิกจะได้ไม่อายปลวกมัน
3. เราก็ควรนึกถึงตัวปลวกเป็นตัวอย่าง แล้วตั้งหน้าพากเพียรเล่าเรียนให้สำเร็จจงได้
4. มันยังสามารถทำกิจการที่ใหญ่เกินตัวสำเร็จได้ คนเรามีร่างกายใหญ่โตทั้งมีสติปัญญาพิเศษ
5. ถ้าไม่มีความ "เพียรทำงานให้สำเร็จก็น่าจะอายปลวกแน่ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราจะเรียนหนังสือ"
ก. 4-3-1-5-2
ข. 1-4-5-3-2
ค. 1-3-4-2-5
ง. 4-2-1-3-5
จ. 2-3-4-1-5

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ในด้านโครงสร้างประโยค ทุกข้อความสามารถเป็นข้อความแรกได้ทั้งหมด ดังนั้น เราต้องพิจารณาที่ความหมายของข้อความต่างๆ
ในตัวเลือกข้อความแรกมี 3 ข้อ คือ ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 4
1. ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กไม่มีสติปัญญาของคน
2. จงนึกไว้ว่า ถ้าไม่รู้ไม่เลิกจะได้ไม่อายปลวกมัน
4. มันยังสามารถทำกิจการที่ใหญ่เกินตัวสำเร็จได้ คนเรามีร่างกายใหญ่โตทั้งมีสติปัญญาพิเศษ
เมื่อพิจารณาในแง่ของความหมาย ข้อ 1 มีโอกาสที่จะเป็นข้อความแรกมากที่สุด ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องควรจะเป็นข้อ ข. หรือ ข้อ ค.
เราลองมาเรียงข้อความเพื่อพิจารณากัน
แบบข้อ ข. [1-4]
1. [ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กไม่มีสติปัญญาของคน] 4. [มันยังสามารถทำกิจการที่ใหญ่เกินตัวสำเร็จได้ คนเรามีร่างกายใหญ่โตทั้งมีสติปัญญาพิเศษ]
แบบข้อ ค. [1-3]
1. [ตัวปลวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กไม่มีสติปัญญาของคน] 3. [เราก็ควรนึกถึงตัวปลวกเป็นตัวอย่าง แล้วตั้งหน้าพากเพียรเล่าเรียนให้สำเร็จจงได้]
จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ ข. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

โจทย์ข้อที่ 5
1. ปัญหายาเสพติดนี้ครูอาจารย์ทั่วไปใช้วิธีแก้คล้ายๆ กัน
2. การแก้ปัญหาเช่นนี้ เป็นการปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่านั้น
3. บางโรงเรียนแก้โดยไล่เด็กออกไป
4. ส่วนใหญ่ก็ติดต่อกับผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันบำบัดรักษา
5. ยังไม่มีมาตรการใดช่วยเหลือให้ได้ผล
ก. 1-2-3-4-5
ข. 1-2-3-4-5
ค. 1-4-3-2-5
ง. 5-4-2-1-3
จ. 2-4-3-1-5

วิเคราะห์
เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ข้อความที่เป็นลำดับแรกไม่ได้ มี 3 ข้อความคือ
3. บางโรงเรียนแก้โดยไล่เด็กออกไป
4. ส่วนใหญ่ก็ติดต่อกับผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันบำบัดรักษา
5. ยังไม่มีมาตรการใดช่วยเหลือให้ได้ผล
เมื่ออ่านตัวเลือก จะเห็นว่า ข้อ ง. ผิดแน่ๆ
เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่เหลือ ข้อความที่เป็นข้อความแรกคือ ข้อ 1. กับข้อ 2.
1. ปัญหายาเสพติดนี้ครูอาจารย์ทั่วไปใช้วิธีแก้คล้ายๆ กัน
2. การแก้ปัญหาเช่นนี้ เป็นการปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่านั้น
เมื่อพิจารณาในด้านความหมายแล้ว ข้อความแรกคือ ข้อ 1. ข้อความในข้อ 2. เป็นข้อความแรกไม่ได้
ต่อไป เราต้องลองเรียงลำดับของข้อความเพื่อพิจารณา
แบบข้อ ก. กับข้อ ข [1-2]
1. [ปัญหายาเสพติดนี้ครูอาจารย์ทั่วไปใช้วิธีแก้คล้ายๆ กัน] 2. [การแก้ปัญหาเช่นนี้ เป็นการปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่านั้น]
แบบข้อ ค. [1-4]
1. [ปัญหายาเสพติดนี้ครูอาจารย์ทั่วไปใช้วิธีแก้คล้ายๆ กัน] 4. [ส่วนใหญ่ก็ติดต่อกับผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันบำบัดรักษา]
จะเห็นได้ว่า ข้อความแบบข้อ ค. อ่านได้ราบรื่น ไม่สะดุด ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น